Obsługa prawna
dla polskich przedsiębiorców na terytorium Ukrainy.

Nasze oddziały są w Kijowie, Charkowie oraz Warszawie
Międzynarodowy zespół adwokatów z Polski oraz Ukrainy specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej dla polskich przedsiębiorców na terytorium całej Ukrainy.
Nasi adwokaci biegle władają językiem ukraińskim, rosyjskim oraz polskim, dlatego też obsługując naszych Klientów nie musimy korzystać z pomocy tłumaczy, pośredników oraz innych podmiotów zewnętrznych. Każdy z nas posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata oraz może reprezentować Klienta przed sądami wszystkich instancji oraz organami państwowymi i samorządowymi.
Nasze główne biura mieszczą się w Kijowie, Charkowie oraz Warszawie, ale reprezentujemy polskich przedsiębiorców na terenie całej Ukrainy.
Od lat we własnym zakresie świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców na Ukrainie oraz w Polsce rozumiejąc specyfikę prowadzenia biznesu w tych krajach.
Nasza oferta jest skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa cywilnego oraz handlowego, osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek z wyżej wskazanych form na Ukrainie, organizacji rządowych, pozarządowych oraz Klientów indywidualnych o potrzebach biznesowych.

Kim jesteśmy?

O Nas

Adwokat
Oxana Piątkowska

Adwokat
Liudmyla Podliesnova

Adwokat
Kristina Koriukovets

Adw. Oxana Piątkowska została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod numerem WAW/Adw/4274.

Zawód adwokata wykonuje od 2013 r., wykładowca akademicki od 2010 r.

Od 2013 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych inwestujących na Ukrainie, doradzając przy skomplikowanych transakcjach handlowych oraz reprezentując ukraińskie osoby prawne przed sądami oraz
organami ścigania w Polsce. Zespół Kancelarii w Warszawie składający się
z prawników oraz adwokatów biegle włada językiem polskim, rosyjskim oraz ukraińskim.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Adw. Liudmyla Podliesnova została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Charkowie pod numerem 842.

Zawód adwokata wykonuje od 2010 r., mediator sądowy od 2019 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów indywidualnych oraz spółek prawa handlowego na Ukrainie. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Charkowie, specjalizującą się w prawie spółek, prawie podatkowym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym. Adwokat świadczy pomoc prawną przed sądami wszystkich instancji oraz organami samorządowymi na terytorium całej Ukrainy.

Ukończyła prawo na Narodowym Uniwersytecie im. Jarosława Mudry w Charkowie oraz Ukraińskie Centrum Mediacji.
Adw. Kristina Koriukovets została wpisana na listę adwokatów przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kijowie pod numerem 841.

Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką od 2010 r., posiada również uprawnienia mediatora sądowego od 2019 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych kancelariach prawnych na
Ukrainie. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Od lat z sukcesem reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji na terytorium całej Ukrainy w sprawach m.in. rejestrowych (handlowych), administracyjnych, podatkowych i karnych. Posiada doświadczenie również w obsłudze spółek z kapitałem zagranicznym.

Ukończyła prawo na Narodowym Uniwersytecie im. Jarosława Mudry w Charkowie oraz Ukraińskie Centrum Mediacji.
Oddział w Warszawie
Oddział w Charkowie
Oddział w Kijowie

Usługi

Rejestracja spółek

Windykacja należności

Uzyskanie licencji oraz i zezwoleń

Opinie prawne

Audyt prawny

Analiza umów

Obywatelstwo Ukrainskie

Urząd skarbowy

Reprezentacja przed Sądami

Nabycie nieruchomości

Podmioty gospodarcze

Prawo Celne

Prawo spadkowe

Prawo antymonopolowe

Otwarcie rachunków bankowych

Sprzedaż i likwidacja spółek

Rejestracja spółek prawa handlowego oraz działalności gospodarczej na Ukrainie
Kompleksowy audyt prawny (due diligence) podmiotów prawnych na Ukrainie
Konsultacje w zakresie prawa spadkowego Ukrainy oraz reprezentacja przed sądem
Konsultacje w zakresie ukraińskiego prawa podatkowego oraz celnego
Sporządzenie oraz analiza umów z różnych dziedzin prawa
Windykacja długów na Ukrainie
Konsultacje z zakresu prawa antymonopolowego
Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
Nabycie obywatelstwa Ukrainy oraz zezwolenia na pobyt czasowy
Uzyskanie licencji niezbędnych do prowadzenia działalności na Ukrainie
Pomoc w otwarciu rachunków bankowych w bankach Ukrainy
Nabycie nieruchomości oraz innych aktywów na Ukrainie
Konsultacje w zakresie ukraińskiego prawa podatkowego oraz reprezentacja przed urzędami skarbowymi
Sporządzenie opinii prawnych z zakresu ukraińskiego prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, handlowego oraz administracyjnego
Przekształcenie spółek, sprzedaż udziałów oraz likwidacja przedsiębiorstw na Ukrainie
Reprezentacja przed Sądami, organami ścigania oraz urzędami w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rejestrach gruntu oraz administracyjnych
Pytania i Odpowiedzi
Są pytania?
Z doświadczenia wiemy, jakie pytania zadają nasi Klienci, dlatego poniżej zamieszczamy wykaz odpowiedzi na najbardziej popularne pytania.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Jakie dokumenty są potrzebne dla rejestracji spółki na Ukrainie?
Rejestracja osoby prawnej na Ukrainie została uregulowana w części 1) artykułu 17 Ustawy Rep. Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych, osób fizycznych będących przedsiębiorcami i innych zrzeszeń".

W celu rejestracji osoby prawnej powinny zostać przedłożone następujące dokumenty:

 1. wniosek o dokonanie państwowej rejestracji osoby prawnej, w którym dodatkowo można wskazać, iż osoba prawna będzie działać na podstawie wzorca umowy.
 2. wniosek w zakresie wyboru uproszczonego systemu opodatkowania przez osobę prawną i / lub wniosek o dobrowolną rejestrację jako płatnika podatku VAT,
 3. oryginał (poświadczona notarialnie kopia) uchwały wspólników o powołaniu osoby prawnej,
 4. umowa powołania osoby prawnej — w przypadku utworzenia podmiotu na podstawie własnego dokumentu założycielskiego, a nie wzorcu umowy;
 5. dokument potwierdzający rejestrację zagranicznej osoby prawnej w kraju założenia (wyciąg z rejestru handlowego) — w przypadku osoby prawnej, której wspólnikiem jest zagraniczna osoba prawna;
Jak wygląda procedura windykacji należności na Ukrainie?
W przypadku istnienia podstaw prawnych uprawniających do windykacji długu etapy windykacji zadłużenia na Ukrainie wyglądają w sposób następujący:

 1. przygotowanie pozwu wraz z dowodami uzasadniającymi roszczenie;
 2. uiszczenie opłaty sądowej za złożenie pozwu do Sądu;
 3. wniesienie pozwu wraz z załącznikami do sądu;
 4. rozpoznanie sprawy o odzyskanie długu w sądzie;
 5. zabezpieczenie majątku pozwanego dłużnika;
 6. w przypadku uwzględnienia powództwa, skierowanie sprawy na etap wykonawczy;
 7. uzyskanie klauzuli wykonalności na orzeczeniu sądowym po jego uprawomocnieniu się;
Stała obsługa prawna na Ukrainie — w jakich sprawach mogą pomóc Adwokaci?
Zgodnie z art. 19 Ustawy Ukrainy „Prawo o adwokaturze i działalności adwokata" adwokaci mogą udzielać pomocy prawnej w każdego rodzaju sprawach.

Zakres stałej obsługi prawnej jest ustalany indywidualnie na podstawie z góry określonych potrzeb Klienta i rodzaju oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej na Ukrainie.

W ramach świadczenia obsługi prawnej adwokat może zapewnić następującą pomoc prawną:

 1. Udzielanie porad prawnych/konsultacji;
 2. Przygotowanie pism procesowych, wniosków, skarg i innych dokumentów o charakterze prawnym;
 3. Reprezentowanie interesów osób fizycznych i prawnych w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, a także przed innymi organami państwowymi i samorządowymi na Ukrainie;
 4. Sporządzanie umów oraz ich analiza prawna;
 5. Rejestracja wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw.
Analiza umów na gruncie prawa ukraińskiego — jak uzyskać poradę adwokata?
Aby uzyskać poradę adwokata w zakresie analizy umowy pod kątem jej zgodności z ukraińskim prawem, należy skontaktować się z Kancelarią wysyłając treść dokumentu na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce „Kontakt".

Koszt usług adwokackich zależy od stopnia skomplikowania analizowanego dokumentu oraz czasu, jaki powinni adwokaci poświęcić na analizę umowy. Zawsze kwestia wyceny jest ustalana indywidualnie na samym początku współpracy i jest nieodpłatna.
Kupowanie nieruchomości na Ukrainie — czy można to zrobić zdalnie?
Można kupić nieruchomość na Ukrainie zdalnie, wystawiając odpowiednie pełnomocnictwo szczególne, w którym należy podać szczegółowo zakres uprawnień i określić warunki umowy kuona-sprzedaży.

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości na Ukrainie zawierana jest w formie aktu notarialnego, dlatego też pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości musi być także poświadczone przez notariusza. Pełnomocnictwo może zostać poświadczone notarialnie (wykonane) w miejscu pobytu nabywcy.

Pełnomocnictwa poświadczone notarialnie przez notariuszy w Polsce są akceptowane przez notariuszy Ukrainy bez ich legalizacji zgodnie z art. 15 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych.

Należy pamiętać, że płatności za nieruchomości przekraczające 50 000,00 UAH mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej poprzez przekazywanie środków z rachunku bieżącego na rachunek bieżący.
Rejestracja działalności gospodarczej na Ukrainie — czy są jakieś ograniczenia dla polskich obywateli?
Przedsiębiorcą na Ukrainie można zostać albo przez rejestrację osoby fizycznej jako przedsiębiorcy albo przez rejestrację podmiotu prawa prywatnego.

1) Cudzoziemiec, w tym obywatel polski, może zostać zarejestrowany jako przedsiębiorca na Ukrainie.

Aby zarejestrować osobę fizyczną jako przedsiębiorstwo, należy wskazać adres, pod którym będzie prowadzona działalność gospodarcza i zgłosić do stosownych organów podatkowych.

Do 2018 roku, aby móc zarejestrować się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, cudzoziemiec musiał najpierw złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt (czasowy lub stały), który dawał prawo do zameldowania na Ukrainie.

W 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy wydało interpretację z dnia 23 stycznia 2018 r., nr 1028 / 8.4.3 / j-18, zgodnie z którą „ (…) adres, pod którym przebywa przedsiębiorca, może zostać potwierdzony, na przykład, poprzez przedłożenie umowy najmu bądź wydruku z Państwowego Rejestru Hipotecznego w zakresie prawa własności do nieruchomości.

W związku z powyższym, od 2018 roku cudzoziemiec, w celu rejestracji jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, musi jedynie uzyskać indywidualny numer podatkowy i zawrzeć umowę najmu lokalu / części lokalu.

Należy pamiętać, że jeśli cudzoziemiec nie posiada zezwolenia na pobyt na Ukrainie, musi przestrzegać zasad czasowego pobytu.

2) Najczęściej na Ukrainie rejestruje się podmiot prawny w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).

Cudzoziemcy, w tym obywatele polscy, mogą być wspólnikami takiej osoby prawnej.
Podatki na Ukrainie — jakie są główne podatki płacone przez przedsiębiorców?
Procedura uiszczenia podatków na Ukrainie jest regulowana przez ukraiński Kodeks podatkowy.

Najważniejsze podatki na Ukrainie to: podatek dochodowy od osób prawnych (podstawowa stawka 18%), podatek od wartości dodanej (podstawowa stawka 20%), podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawowa stawka 18%).

Z reguły przedsiębiorcy wybierają uproszczony system opodatkowania.

Uproszczony system opodatkowania, rachunkowości i sprawozdawczości jest specjalnym mechanizmem nakładania podatków i opłat, który zastępuje płatności niektórych podatków i opłat ustanowionych w Kodeksie podatkowym uiszczeniem jednego podatku w sposób i na warunkach określonych w niniejszym rozdziale, przy jednoczesnym utrzymaniu uproszczonej rachunkowości i sprawozdawczości.

Osoba prawna lub osoba fizyczna może samodzielnie wybrać uproszczony system podatkowy, jeżeli taka osoba spełnia wymogi określone w Kodeksie podatkowym i jest zarejestrowana przez jednego podatnika w sposób określony w Kodeksie podatkowym.

Pojedyncza stawka podatku zależy od rodzaju wybranej grupy (rodzaj działalności i obrót dochodowy). Maksymalna stawka to 5% dochodu.
Formularz Kontaktowy
Dane kontaktowe:
adwokat@ukrainskakancelaria.pl
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 41, 00-071